Scientific publications

Evaluation of minimal residual disease using next-generation flow cytometry in patients with AL amyloidosis

May 24, 2018 | Magazine: Blood Cancer Journal

Efstathios Kastritis, Ioannis V Kostopoulos, Evangelos Terpos, Bruno Paiva, Despina Fotiou, Maria Gavriatopoulou, Nikolaos Kanellias, Dimitrios C Ziogas, Maria Roussou, Magdalini Migkou, Evangelos Eleutherakis-Papaiakovou, Ioannis P Trougakos, Ourania Tsitsilonis, Meletios A Dimopoulos


No abstract available.

CITATION  Blood Cancer J. 2018 May 24;8(5):46. doi: 10.1038/s41408-018-0086-3.